policybild1
Introduktion
Din integritet är viktig för oss. All information du lämnar till oss behandlas med omsorg och respekt och vi eftersträvar hög nivå av dataskydd. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är kund hos oss eller använder vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Denna webbplats är tillhandahållen av Cezar Viñedos y Bodega S.L. NIF nr B-92677699, Finca Buenavista, Apt 79, 29480 Gaucín, España.
 
När och vilken information samlar vi in?
Vi samlar in uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer (inklusive mobilnummer) och om det är angivet – företagsnamn.
 
Vad gör vi med dina personliga uppgifter?
Vi använder dem för att skicka e-post till dig med information om våra produkter och vingårdsbesök. Sådan information kan innehålla pressmeddelanden, produkterbjudanden, produktlanseringar, inbjudningar till seminarier, nyhetsbrev, samt svar på annan information som du begärt.
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Ingen. Av princip säljer vi inte eller delar med oss av vårt kundregister och kunduppgifter.  
 
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som lämnas till oss. Vi följer accepterade branschstandarder för att skydda personuppgifter. Ingen överföringsmetod är dock 100% säker. Som resultat, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten, trots att vi strävar efter densamma. Alla våra anställda är avtalsbundna att följa vår policy och förfaranden om sekretess, säkerhet och integritet.
 
Vad är cookies och hur använder vi det?
En cookie är en textfil som den webbplats som du besöker begär att få spara på din dator (notera att med dator avses även läsplatta och smarttelefon) och som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Den information som finns i cookien kan användas för att följa ditt surfande på webbplatser som använder samma typ av cookie och därigenom kan exempelvis erbjudanden som visas anpassas för dig. Det finns två olika typer av cookies. Den ena typen är mer varaktig och sparar en textfil under en längre tid på din dator. Denna typ av cookies har ett bestämt utgångsdatum och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. När utgångsdatumet för den aktuella cookien passerats raderas densamma från din dator när du återigen besöker den webbplats som placerade cookien på din dator. Den andra typen av cookie är mer kortvarig (sessionscookies) och lagras temporärt i ditt kommunikationsmedel under den tid som du besöker en webbplats. Denna typ av cookies används exempelvis för att hålla reda på vilket språk som du har valt för den aktuella webbplatsen och försvinner så snart när du stänger ned din webbläsare. Cookie-filen kan inte länka denna information till personliga identifierbara uppgifter. Om du föredrar att inte ta emot cookies från vår webbplats kan du inaktivera dessa i dina webbläsarinställningar. Notera att genom att göra så kan vissa delar av vår webbplats helt eller delvis inte fungera.
 
Dina rättigheter
Du har följande rättigheter i relation till dina personuppgifter: Rätt att ändra dig och att återkalla ditt samtycke. Rätt att få registerutdrag angående vilka personuppgifter som behandlas om dig.
Rätt att rätta till dina personuppgifter. Rätt att radera dina personuppgifter om behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig. Rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som den registrerade själv lämnat, om dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på grund av avtal (”dataportabilitet”). Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på grund av berättigat intresse.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Information som inte längre är nödvändig raderas efter högst två (2) år, om inte annat krävs enligt lag. Personlig information som inte längre behövs kommer att kasseras på sätt som säkerställer att deras konfidentiella natur inte äventyras.
 
Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet varav denna kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Frågor, kommentarer och förfrågningar om denna integritetspolicy adresseras till info@bodegacezar.com. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 
Skärmavbild 2014-12-12 kl. 12.18.05
Skärmavbild 2014-12-12 kl. 12.18.05
Skärmavbild 2014-12-12 kl. 12.18.05
Cezar Viñedos y Bodega S.L. • Finca Buenavista. Apt. 79. 29480 Gaucin • Tel: +34 650 240 800 • Mail: info@bodegacezar.com
CountryClubBodegCezar
item1
viner/webshop
besök
Country Club
gårdshotell
utmärkelser
bildgalleri
Press
film
distributörer
Länkar
kontakt